Autoškola ALMA - Stupava -

Autoškola ALMA

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU:

15.1.2018 o 16:30
31.1.2018 o 16:30

... o nás

Autoškola Alma je tu pre Vás už devätnásť rokov, keď začala písať svoju históriu a merať prvé kilometre.

Už od svojho vzniku v roku 1999 je prioritou Autoškoly individuálny prístup ku každému z Vás, čo v takmer rodinnej atmosfére zaručuje výborné výsledky našich absolventov.

Ponúkame kompletný výcvik pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na osobný automobil. Pracovať s Vami budú inštruktori s dlhoročnou praxou, ktorí sú trpezliví, slušní, tolerantní, počas výcviku nefajčia, nevybavujú si svoje súkromné záležitosti a takýmto prístupom Vám zaručia pokojnú a bezproblémovú cestu k získaniu vodičského oprávnenia.

Poľná 10, Stupava, tel.: 0903/449481

590 €     

ALMA opäť otvára nové kurzy!

...zameriavame sa najmä na ...

  • výcvikové kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie sk.B-osobný automobil
  • poskytovanie kondičných jázd

...a pritom úplnou samozrejmosťou je...

  • individuálny prístup ku každému z Vás
  • trpezlivosť a tolerantnosť našich inštruktorov
  • priateľská a takmer rodinná atmosféra
  • teoretická i praktická výuka na profesionálnej úrovni
  • vysoká úspešnosť na záverečných skúškach
  • ... Vaša maximálna spokojnosť...

...ponúkame Vám 36 testov na preskúšanie Vašich teoretických vedomostí. Odmeriame Vám čas, za ktorý ste test vypracovali a ukážeme správne odpovede. Na štatistike úspešnosti môžete sledovať Vaše pokroky. Ak zvládnete testy v časovom limite a bodovom limite, možno povedať, že ste pripravení.